Krustpunktā sadarbībā ar Latvijas Radio Ziņu dienestu veido raidījumu ciklu "Valsts budžets 2022 - tuvplānā". Pētām un analizējam, kā nozaru ministrijas iecerējušas izlietot nodokļos iekasēto naudu. Šoreiz uzmanības lokā sociālie jautājumi jeb Labklājības ministrijas prioritātes. Liels pieaugums labklājības budžetā saistīts ar jau pieņemto lēmumu par ģimenes valsts pabalsta palielināšanu, tomēr ir paredzēta papildus nauda arī citām prioritātēm. Diskutē Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks, Latvijas pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte, Samariešu apvienības vadītājs Andris Bērziņš un Latvijas darba devēju konfederācijas Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts Pēteris Leiškalns.

Nākamajā gadā Labklājības ministrija prioritārajiem pasākumiem iecerējusi tērēt 34 miljonus eiro – tostarp, daļā nozares darbinieku atalgojuma palielināšanai, ārpusģimenes aprūpes atbalstam, arī darba devēju finansiālā sloga mazināšanai un īpaši šajā laikā svarīgo skābekļa koncentratoru iegādei.