Dienasgrāmatas ir unikāls un līdz šim maz pētīts avots, kas fiksē subjektīvu un ļoti personisku laikmeta atainojumu ārpus lielajām vēstures grāmatām. Tās raksturo arī cilvēka personību un pārmaiņas cauri laikiem. Lai saglabātu šīs liecības nākamajām paaudzēm, Latviešu folkloras krātuve aicina ikvienu nodot digitalizēšanai savas vai radinieku dienasgrāmatas. Kopš gada sākuma aicinājumam atsaukušies jau vairāk nekā simt cilvēku, un līdz šim iegūtās liecības ir pārsteidzošas.