„100 izcili Latvijas aktieri” ir grāmata par izciliem Latvijas aktieriem – gan pagātnes, gan mūsdienu izcilībām. Divdesmit divu autoru kopdarbs četru gadu garumā. Par jaunāko veikumu Kultūras Rondo studijā pārdomās dalās idejas autore Silvija Radzobe.

"100 izcili aktieri ir nevis skaita, bet kvalitātes apzīmējums," stāsta Silvija Radzobe

Realitātē apjomīgajā divsējumu izdevumā var lasīt aprakstus par 103 aktieriem. 

"Tie trīs  aktieri, kas nāca klāt, bija Maija Doveika, kura tad, kad sākām darbu vēl nebija zvaigzne, bet pēc pusotra gada jau bija un grāmata nebija iedomājama bez viņas," atzīst Radzobe.

"Savukārt teātra zinātniece Guna Zeltiņa uzskatīja ka divi izcili Latvijas aktieri, kuru talantu sapostīja alkoholisms, tie arī cienīgi būt grāmatā. Runa ir par Rūdolfu Plēpi un Jāni Reini,ka šī grāmata nav tikumisko, bet talantīgo cilvēku grāmata," turpina Radzobe.

Izvēlēto aktieru loks ietver kā mūsdienu skatuves māksliniekus, tā to paaudžu pārstāvjus, kas 19. gadsimtā dibināja latviešu profesionālo teātri. Vienā izdevumā satiekas Ādolfs Alunāns, Dace Akmentiņa, Elza Radziņa, Žanis Katlaps, Vija Artmane, Lilija Štengele, Aleksandrs Bojarskis, Vilis Daudziņš, Juris Žagars, Gundars Āboliņš, Harijs Liepiņš, Jēkabs Duburs, Dainis Grūbe, Ilze Ķuzule-Skrastiņa un daudzi citi.

“Mana sajūsma un pateicība aktieriem, par kuriem šeit rakstīts, par kuru sniegtajiem tēliem un pārdzīvojumu teātrī esmu bijusi savā laikā tik lielā sajūsmā un tādās spēcīgās emocijās, man tāda sajūta, ka ar šo grāmatu esmu spējusi viņiem kaut ko atdarīt,paldies pateikt,” bilst Radzobe.

“Noticis autoru vadībā tāds kā visu laiku Latvijas teātra aktieru salidojums, ka viņi šajā grāmatā satiekas. Tā ir ir ļoti lietu gandarījuma sajūtu dodoša sajūta."

Radzobe atklāj, ka darbs pie šī izdevuma sācies 2015. gadā. 

"Sākās no mana mazvērtības kompleksa, kad nespēju tikt galā ar citu lielu darbu, vienu nodaļu. Rakstīju par Aleksandru Čaku grāmatu un pienāca brīdis, kad jāraksta par "Mūžības skartajiem". Pavadīju visu vasaru vācot materiālu, bet neatradu veidu, kā rakstīt par to," aatminas Radzobe.

Ejot pa ielu viņa iegriezusies grāmatnīcā un nopirkusi plānu grāmateli krievu valodā "100 lieli pasaules režisori".

"Ienāca prātā, ka tuvojas simtgade, lai nebūtu jādzīvo depresijā un jāizjūt mazvērtības komplekss, jāizdomā citu darbu un tā darīšanas laikā man radīsies idejas par Čaku," stāsta Radzobe.

Tagad, kad pabeigts darbs par 100 izciliem Latvijas aktieriem, Radzobe ir atkal atgriezusies pie pētījuma par Čaku un ar nodaļu, kas sagādāja problēmas, gandrīz tikusi galā.

Gāmatu "100 izcili Latvijas aktieri" izdevis Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskais apgāds. Grāmatas atvēršanas svētki notiks 15. februārī pulksten 14.00 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes zālē Rīgā, Visvalža ielā 4a, 4. stāvā.