Ar savu pētījumu par Andreju Upīti monogrāfijā "Lielais noliedzējs", kas iznākusi sērijā "Es esmu...",  Kultūras rondo iepazīstina literatūras zinātnieks Arnis Koroševskis.

Nosaukuma atšifrējumu varat meklēt 121 lappusē – "Raksts ar intriģējošo nosaukumu "Lielie noliedzēji" nekad nav publicēts, taču atrodas muzeja krājumā. Tam arī turpat vai simbolisks datējums – 1933. gada 30. decembris".