Multimediju mākslinieks Artūrs Bērziņš personālizstādē “Latvijai ausīs jauna diena” iepazīstina ar savu jaunāko darbu ciklu “Transpozīcijas”. Ekspozīcijā izstāžu telpā Museum.lv iekļauta videospēle, lielformāta fotoinscenējumi, objekti un asamblāžas provokatīvā kiča manierē.

Artūrs Bēziņš savā jaunākajā darbu cikļā veic plaši izplatītu priekšstatu, situāciju un elementu drosmīgu pārvietošanu jeb transpozīciju, lai turpinātu pētīt kā individuālās, tā kolektīvās, īpaši nacionālās identitātes dažādus aspektus. Pētījumu rezultāts ietilpināms vizuālu kalambūru formā - tajos iekļauti sengrieķu mītu tēli, nozīmīgas Latvijas vēsturiskas personības, mūsdienu Rietumu pasaules kulta figūras un pat informācija par visaktuālākajiem sasniegumiem Visuma iekarošanā apvienojumā ar latviešu ornamentālistiku un pašradītiem datorspēles elementiem. Autors uzskata, ka mūsu realitātes robežas nepārtraukti mainās ar aizvien pieaugošu intensitāti.

Sarunā ar izstādes kuratori Irēnu Bužinsku un Artūru Bērziņu - arī par kailuma jēdziena iztirzāšanu, jo šīs ekspozīcijas kontekstā tam ir izteikta nozīme, variāciju apjomā svārstoties no estētiska jutekliskuma līdz tiešai un nepiekāpīgai provokācijai.

Artūta Bērziņa vizionārā „jaunā diena” gleznu un objektu formā pieredzama kultūras centrā GRATA JJ un galerijā Museum.lv Andreja Pumpura ielā – līdz 30.augustam.