Tieši šobrīd, priekšvēlēšanu laikā, mums ik pa brīdim atgādina, ka politika nav tikai iespēja reizi četros gados balsot, bet politika ir iespēja ietekmēt kādus lēmumus jebkurā laikā. Šobrīd esam lieciniek intensīvai iedzīvotāju aktivitātei Jūrmalā, runa ir par Bulduru un Asaru bibliotēkām. Bulduru bibliotēku paredzēts pārcelt, bet Asaru bibliotēku – likvidēt.  21. septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir nosūtījusi vēstuli, kurā Jūrmalas pašvaldību aicina līdz 3. oktobrim sniegt skaidrojumus par šī domes lēmuma pamatotību, atbilstību normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem.

Kāpēc Jūrmalas pašvaldība un bibliotēku nozari pārstāvošās organizācijas nerod kopsaucēju, kā labāk attīstīt publisko bibliotēku tīklu Jūrmalā? Kāda ir citu pašvaldību pieredze, reorganizējot pastāvošo bibliotēku kārtību? Klausītāju rosināto tematu risinām kopā ar Latvijas Bibliotēku padomes vadītāju Dzidru Šmiti, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra vadītāju Eviju Vjateri un Jūrmalas kultūras nodaļas vadītāja Agnesi Miltiņu.