Atgādinām dažas maija sarunas – Arnis Koroševskis stāsta par monogrāfiju ‘’Lielais noliedzējs”, bet fotogrāfs Jānis Deinats par portretu personālizstādi.