Beļģijas mākslai veltīta pastāvīgā ekspozīcija kopš augusta vidus skatāma mākslas muzejā „Rīgas birža”. Ekspozīcijas kodolu veido flāmu un valoņu meistaru darbi, kuros atspoguļojas tematiskā un stilistiskā daudzveidība. Izstādītie darbi ir liecība diplomātiskajiem kontaktiem pagājušā gadsimta 20.-30.gados, un īpašs nopelns bijis sūtnim Jānim Lazdiņam.

Mākslas muzejā „Rīgas birža” pastāvīgās ekspozīcijas telpām pievienotas vēl trīs nelielas  istabas, tās ir caurstaigājamas un atšķiras no pārējās Eiropas mākslas galerijas. Vienā no istabām ir grezna krāsns un sajūta, ka esam atnākuši ciemos. Te eksponēta Beļģijas māksla no 20.gadsimta sākuma līdz 40.gadiem. Mākslas muzeja „Rīgas birža” vadītāja Daiga Upeniece uzsver, ka izstāde ir īpaša, jo veltīta kultūras diplomātijai.

Ar māksliniekiem, viņu darbiem, bet vispirms ar to atlasi un izstādes iekārtojumu  iepazīstina, viena no ekspozīcijas kuratorēm Vita Birzaka.

Beļģu māksla ar savu vitalitāti un krāsu izjūtu ir tuva arī latviešu māksliniekiem un daudziem no viņiem tā savulaik devusi ierosmi un radošu impulsu. Vita Birzaka pieved pie Fransa Mazerela gleznas, kas nav dāvinājums, bet nopirkts darbs.

Ekspozīcija ir tikai neliela daļa no Beļģijas kolekcijas, un kā piebilst mākslas muzeja Rīgas Birža vadītāja, darbi tiks arī mainīti, lai skatītājiem būtu interesanti, no jauna iegriežoties muzejā.