Čaka kolekcija Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā. Sazināsimies ar Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas ekspertu Čaka kolekcijas pārzinātāju Ingu Barovski.