Cēsis, mežs pie Sarkanajām klintīm, un vienpadsmit gleznas, kas radušās, lasot Kārli Skalbi. Ieceri par galeriju mežā īstenojusi biedrība „Art Cēsis”, kas aicināja vairākus Latvijā zināmus māksliniekus doties plenērā dabā un arī atstāt mežā apskatei savus darbus. Par mākslas plenēru "Pārvēršanās”, kas veltīts Kārlim Skalbem, kuram šoruden 140. dzimšanas diena, Kultūras Rondo studijā saruna ar mākslinieku Ritumu Ivanovu un literatūrzinātnieku Toronto Universitātes salīdzinošās literatūras doktorantu Kasparu Reini.

"Tā ir neformāla Cēsu mākslinieku grupa, kuru apvieno Inese Ciekure, lai mākslinieki atgrieztos un būtu Cēsīs," atklāj Ritums Ivanovs. 

Mežā gleznoja Signe Vanadziņa, Ritums Ivanovs kopā ar dēliem, Laima Bikše, Jānis Dukāts, Ansis Rozentāls, Zīle Ziemele, Dāvis Ozols un Reinis Liepa.

Kaspars Reinis gleznoja ar vārdiem, viņš lasīja Kārļa Skabes mājās lekciju par pasakām, par simbolismu pasakās, sagatavoja izvilkumus no Kārļa Skalbes publicistikas, būs arī topošā izstādes kataloga tekstu autors.

Mākslinieki Cēsīs katru vasaru testē kādu tehnoloģisku iespēju, mācā. "Šogad strādājām ar krāsām, kas domātas āram. Mūsdienu tehnoloģija, kas nav pārbaudīta, jo tās vecās zināšanas ar jauno tehnoloģiju," atklāj Ritums Ivanovs.