Kultūras rondo stundā dodamies šī gada jubilāra - dzejnieka Linarda Tauna dzejas un personības pasaulē.

Linards Tauns, īstajā vārdā Arnolds Mikus Bērzs-Bērziņš, dzimis 1922. gada 13. oktobrī. Mūžībā viņš devas 40 gadu vecumā un ar Linardu Taunu aizgāja "dieva laists dzejnieks un reizē dieva laists cilvēks, draugs un bohēmietis". Tā par viņu teicis Gunars Saliņš.

Linards Tauns pamatskolas izglītību ir ieguvis Latvijā, 1944. gadā devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur pievērsās literārai jaunradei. kopš 1950. gada viņa dzīve bija saistīta ar Ņujorku un "Elles ķēķi", kur kļuva par spilgtu dzejnieku.

Viņa mājvieta Manhetenas ostas tuvumā izveidojās par domubiedru garīgās tikšanās un iedvesmas vietu. Dzīves laikā izdots Tauna dzejas krājums "Mūžīgais mākonis", jau pēc dzejnieka nāves viņa darbus krājumā "Laulības ar pilsētu" apkopoja Gunars Saliņš.

Atzīmējot Linarda Tauna simtgadi, tika rīkots simpozijs un diskusija "Taunam - 100" un koncerts "Mūžīgais mākonis". Savukārt Rakstniecības un mūzikas muzejs ir izveidojis izstādi "Linards Tauns – mūžīgais mākonis".  

Ieskatu izstādē sniedz Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte Kristiāna Kuzmina. Viņai ir īpašas attiecības ar dzejnieku.

Atgādinām arī sarunu, kas tapa pirms simpozija un diskusijas "Taunam 100".