Turpinās dzejas dienas, un dzeja iederas arī Rīgas ielās. To izjuta tie, kas pagājušajā piektdienā klausījās Jāņa Rokpeļņa vārsmas improvizētā ielas kafejnīcā no  apgāda „Neputns” izdotā divvalodīgā krājuma: oriģinālā latviski un Margitas Gailītis atdzejojumā angļu valodā. Tērbatas ielā dzeju klausījās arī Ruta Rikše.