Klajā nācis jaunās dzejnieces, filosofijas žurnāla “Tvērums” literārās redaktores Elīnas Vendijas Rībenas debijas krājums „Suursna”.

Tas ir drukāts ar dabai draudzīgu drukas iekārtu – risogrāfu –, kurš katru krāsu drukā atsevišķā slānī, līdz ar to šis izdevums ir ar visai neierastu vizuālu ietekmi uz lasītāju. Grāmata ir izdota 222 eksemplāros, no kuriem katrs ir šūts ar rokām. Sarkanais vāks ir drukāts sietspiedes tehnikā, un uz tā redzams dzejnieces 2001. gadā tapis zīmējums.  

Krājumu sastāda trīs daļas – pirmkārt, dzejas teksts, otrkārt, tā  atspoguļojums stilizētās morzes koda zīmēs, tādējādi iezīmējot darbā ietverto pamatmotīvu – signālus, kas izpaužas gan savstarpējā komunikācijā, gan komunikācijas trūkumā, tāpat arī mūsu saskarsmē ar apkārtesošo pasauli – "par cilvēku kā punktu starp citiem punktiem un to savstarpējām attiecībām". Trešā daļa ir vizuālo interpretāciju papildinājums, kurā grāmatas mākslinieces Karlīnas Martas Zvirbules radīto attēlu uzslāņojumu caurvij dzejnieces bērnības zīmējumi.

Toma Treiberga sarunā ar Elīnu Vendiju uzzinām, kā iesākās autores ceļš dzejas pasaulē, kāda ir grāmatas nosaukuma saturiskā atslēga, kā arī par krājuma izdevējiem, biedrību - “četrdesmit grādi”, kuras mērķis ir veicināt jauno dzejnieku un mākslinieku radošo darbību. Šis ir biedrības pirmais solis izdevējdarbībā.

Krājuma „suursna” redaktors Raimonds Ķirķis to vērtē sekojoši: “Šis krājums apliecina jaunākās latviešu dzejnieku paaudzes meklējumus, ienesot jaunus motīvus un to variācijas, bet vienlaikus saglabājot spēcīgu sava laika izjūtu. Tajā atklājas dziļi jūtīgs un ar emocionālo pasauli apveltīts cilvēks, kurš spēj aizkustināt un uzrunāt lasītājus. Vienlīdz izkopta ir Rībenas poētika, kuru veido precīzs verlibrs (jeb tā dēvētais „baltais pants”), savdabīgs un saskanīgs urbānās vides un dabas tēlojums, rūpīga pašrefleksija un rotaļīgs valodas lietojums.”