Kas veido mūsu priekšstatus par ir ēdiena kultūra Latvijā un kādu ēdienu saucam par īpašo svētku maltīti, Kultūras rondo pārrunājam ar ēdiena kultūras pētnieci Astru Spalvēnu.

„Ēdiens ir mūsu identitātes daļa: ēdiens mūs veido un padara mūs tādus, kādi esam. Ar ēdiena palīdzību mēs stāstām arī par sevi,” atzīst Astra Spalvēna.

Attiecības ar ēdienu mainās.

„Ēdiens vienmēr ir bijis saistīts ar statusa un pārticības demonstrēšanu. Tas sākās ar aristokrātiju, kuriem bija svarīgi parādīt savu statusu. Šobrīd viens interesants piemērs ir ēdamais zelts,” komentē Astra Spalvēna.

 Arī mielasti un maltītes ir mūsu identitātes daļa. 

„Nezinu, vai var teikt, ka mūsu identitāti veido konkrēti produkti. Tas ir ārkārtīgi atkarīgs no konteksta un laikmeta, kurā par to runājam. Šobrīd, mēģinot konkretizēt identitāti, ir vērts runāt par kulināro mantojumu, par to, ko esam ģimenē iemācījušies, kas varbūt ir mūsu kopienas daļa, kas varbūt  ir mūsu reģiona kulinārais mantojums. Tur varam ieraudzīt katra paša saistību ar grupu, jo identitāte ir arī piederība,” norāda Astra Spalvēna.

  Vispārīga latviska ēdienu identitāte varbūt būtu atrodama, ja to salīdzinātu ar kaut ko ārēju, svešu.