Vakar vakarā Igaunijā noslēdzies 27. Starptautiskais Viljandu folkmūzikas festivāls, kur četru dienu garumā notika 130 mūzikas koncerti, kā arī vairāki desmiti meistardarbnīcu un lekciju.

Ando Kivibergs, Viljandu folkfestivāla direktors:

Mums kā festivāla rīkotājiem ir kopīga misija, kurai sekojam visus šos 27 festivāla darbības gadus. Sākām kā Viljandu Kultūras akadēmijas Tautas mūzikas katedras studenti, un kopš tā laika sekojam savam mērķim – popularizēt tautas mūziku kā sava veida mātes valodu. Mazu nāciju kultūra visos laikos ir bijusi apdraudēta. Tās var saplūst ar lielākām kultūrām un tādējādi pazust vispār – šādu piemēru cilvēces vēsturē ir papilnam. Ja paši nerūpēsimies par to, lai tā nenotiktu, tad ej nu sazini, ar ko tas beigsies. Mūsu mērķis ir atgriezt folkmūziku atpakaļ pie cilvēkiem. Padomju laikā tautas mūzika bija propagandas ierocis, tā bija hierarhiski iekārtota. Pieļauju, ka līdzīga sistēma tolaik bija arī Latvijā – tautas mūziku sacerēja komponisti, pēc tam to cilvēki kolhozu kultūras namos kala no galvas, lasot partitūras. Rezultātā šo mūziku visā valstī atskaņoja vienādās toņkārtās, vienādos aranžējumos, visur priekšā diriģenti…Tie bija tādi kā tautas mūzikas orķestri, kas nekādā ziņā nebija dabisks šādas mūzikas atskaņošanas veids. Tātad, mūsu mērķis bija folkmūziku atgriezt atpakaļ pie cilvēkiem, pie tam – pie ikviena, visvienkāršākā klausītāja, neskatoties uz izglītību vai profesiju. „Atgriešana” ir saprotama gan kā tautas instrumentu spēles apgūšana un muzicēšana, gan kā saskarsme ar saviem draugiem un citiem tautiešiem caur mūzikas klausīšanos. Saskarsme, kura maina cilvēka emocijas caur katra individuālo kultūras pieredzi. Mēs uzskatām: jo daudzveidīgākas ir kultūru atšķirības, jo bagātāka ir pati pasaule. Tāpēc otrs mūsu uzdevums ir iepazīstināt ar citu tautu kultūrām, un te mums palīdz mūziķi no visas pasaules. Viljandu festivālā mēdz gadīties ļoti spontāni notikumi – mūziķi no visdažādākajām valstīm satiekas, iepazīstas, kļūst par draugiem, sāk kopā muzicēt un visbeidzot nodibina jaunu grupu vai muzikālu projektu. Un tādos brīžos ir radies kaut kas ļoti skaists.