16. – 17. jūnijā notiks ikgadējā Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) starptautiskā zinātniskā konference. Konferences tēma ir: "Idejas un materiāli: Baltijas un citu reģionu kultūru hibriditātes kontekstā". Kultūras rondo diskutējam, kas ir hibriditāte mūsdienu kultūrā, mākslā? Kādi ir kultūras starpdisciplinaritātes un mijiedarbes pētījumi Latvijā un pasaulē.

Konferences mērķis ir attīstīt zinātnisko un māksliniecisko darbību, veicināt izpratni par mākslas un kultūras aspektiem, nozīmi un zinātnisko pētījumu aktualitāti.

Par atskaites punktu izvēloties kultūru hibriditātes ideju, šī gada konference rosina pārdomāt mākslas un kultūru prakšu saplūsmi, mijiedarbi, kā arī pretrunas un sadursmes Baltijas reģionā gan vēsturiskā, gan mūsdienu perspektīvā.

Par gaidāmo konferenci Kultūras rondo stāsta Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Ojārs Spārītis