Kāpēc būtu nepieciešams kultūrvēsturisko novadu likums, ko tas aizsargātu un kādu problēmu loku risinātu? Kultūras Rondo vaicājam Valsts prezidenta padomniekam tiesību politikas jautājumos Jānim Plepam, “Stendera biedrības” valdes priekšsēdētājam Valdim Pīrāgam un Lībiešu institūta vadītājam Valtam Ernštreitam.

Plānots, ka iedzīvotāju kopīgās identitātes stiprināšanai un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai un ilgtspējīgai attīstībai pilsētu un pagastu piederību pie latviešu vēsturiskajām zemēm – Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales un Sēlijas – regulēs atsevišķs likums, kas Ministru kabinetam jāizstrādā līdz šī gada beigām.