Mākslu augstskolas kopīgi radījušas jaunu pedagoģijas programmu. Trīs augstskolas apvieno spēkus, lai nākotnes jaunās paaudzes būtu zinošākas visās mākslās. Plašāk par iecerēto stāsta Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Mākslu pedagoģijas nodaļas vadītāja Liene Batņa, Latvijas Mākslas akadēmijas LMA) apakšprogrammas "Skolotājs mākslā un kultūras studijās" kuratore Māra Ādiņa un Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) apakšprogrammas "Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijā" kuratore Rita Lūriņa.

Liene Batņa skaidro, ka JVLMA uzsāk jaunu programmu buķeti.

"Ar nākamo akadēmisko gadu Mūzikas akadēmija sadarbībā ar LKA un LMA atvērs jaunas vēl vēsturiski nebijušas skolotāju programmas teātra mākslā un vizuālajā mākslā. Teātra skolotāji ir pilnīgi jauna programma, arī mākslas programma šādā jaunā veidolā tiks īstenota pirmo reizi," norāda Liene Batņa. "Runājot par mūzikas skolotājiem jauns piedāvājums ir skaņu režijas skolotāji, arī kora diriģēšanas skolotājus."

Programmu mērķis - centrā skolotājs kā mākslinieks.