22. – 23. aprīlī notiks Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas organizēta tiešsaistes zinātniskā konference “18. – 20. gadsimta mūzikas kultūra un sociālvēsturiskie konteksti Latvijā: jaunākie pētījumi”.

Mūzikas vēsturniece Lauma Mellēna Bartkeviča vadīs diskusiju tiešsaistē “Latvijas mūzikas vēstures mantojums šodienas kultūratmiņā”. Latvijas operdziedoņu 20. gadsimta 20.–30. gadu gaitas ārpus Latvijas atmiņu literatūrā, vēstulēs un periodikā

‘’Nav pētīts”, „pirmreizējs faktu izgaismojums”, „citvalstu pētnieki pamanīs, ko nav pamanījuši”…- ar šādiem vārdiem mūzikas zinātnieki piesaka savus aplūkotos pētījumus konferencei „18.-20.gs.mūzikas kultūra un sociālvēsturiskie konteksti Latvijā”. Lai ieinteresētu par konferences referātiem, arī mēs jau šodien ielūkojamies divos pētījumos: mūzikas zinātnieks Mārtiņš Boiko  sniedz ieskatu „Herders un ielasdziesmas”. Savukārt pētnieks Jānis Kudiņš aplūko mūzikas dzīvi Dinaburgā/Dvinskā 19.gs otrajā pusē – 20.gs. sākumā.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas organizētajā tiešsaistes zinātniskajā konferencē „18. - 20.gs. mūzikas kultūra un sociālvēsturiskie konteksti” divās dienās  (22.un 23.aprīlī) pavisam  izskanēs 12 referāti.