Līdz 24.martam Kultūras ministrijai jāizstrādā MK noteikumu projekts par atbalsta pasākumiem kultūras jomā pašnodarbinātajām personām, kultūras nevalstiskajām organizācijām un autoratlīdzības saņēmējiem, kuru darbību ietekmē piespiedu dīkstāve.

"Mērķis ir risināt problēmu, kuru mēs ļoti labi apzināmies, ka pašnodarbinātajām personām, un kultūras nozarē tādas ir gana daudz, šobrīd visi ienākumi ir apstājušies. Viņi dzīvo šobrīd uzsaviem iekrājumiem, ja tādi ir. Viņi ir nonākuši ļoti neapskaužamā situācijā un līdz ar to ir nepieciešams viņiem papildus atbalsta mehānisms," atzīst Kultūras ministrijas Valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš.

"Papildus Finanšu ministrija pieņemtajam likumam "Par atbalstu uzņēmējiem", analoģisks mehānisms nepieciešams arī pašnodarbinātajiem un arī tiem nodarbinātajiem, kuriem darba devējs ir nevalstiskās organizācijas, kas darbojas kultūras jomā un kuras ir skārusi šī krīzes radītā dīkstāve."

Tāpat Zariņš skaidro, ka notiek sarunas ar Valsts Kultūrkapitāla fondu par iespējām neprasīt atpakaļ saņemto un daļēji jau izlietoto finasējumu par pasākumiem, kas bija jāīsteno šajā laikā. Kā arī pagarināt projektu termiņus.

"Dirty Deal Teatro", kamēr klātienē teātris nav iespējams. aicina cilvēkus piedalīties "Izrādēs-instrukcijās", kuras varēs teātra sociālajos tīklos.

"Aicinām cilvēkus piedzīvot teātri savās mājvietās, aktīvi līdzdarbojoties un mijiedarbojoties vienam ar otru. Šīs "Izrādes-instrukcijas" varēs piedzīvot gan nosacīti spēlējot un iejūtoties aktieru lomās gan pa pāriem, gan nākamā izrāde, kuru veido dramaturģe Linda Rubene, kas klajā nāks šajā trešdienā, cilvēki varēs piedzīvot vienatnē," skaidro “Dirty Deal Teatro” vadītāja Anna Sīle.

Attiecībā uz izrādēm klātienē Anna Sīle bilst, ka teātris ir jau nolicis datumus uz priekšu, kad varētu rādīt atceltās izrādes, bet pašlaik šie datumi vēl nav publiski izziņoti, jo nav pārliecības, ka ārkārtas situācija tiešām beigsies 14. aprīlī. 

Runājot par teātra darbu ārkārtas situācijas laikā, Sīle norāda, ka "izdzīvošanas plāniņš ir".

"Pašlaik esam ļoti ciešā kontaktā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, kurš mums projektu ietvaros nodrošina administratīvo un tehnisko finansējumu. Un mums ir diezgan liela skaidrība, ka mēs apsolītos kvantitatīvos rezultātus šajā saistībā nespēsim sasniegt, tomēr ir kaut kādas tekošās izmaksas, kuras ir jānodrošina.

Pašlaik teātrī noris tehniskie darbi, ko darītu tad, kad būtu sezonas pārtraukums. Tāpat ir zināms, ka 27.martā paredzētā pirmizrāde ir pārcelta uz septembri.

"Mūsu teātrī ļoti daudzi mākslinieki ir pašnodarbinātas personas un līdz ar to viņi saņem savu atalgojumu par nospēlētajām izrādēm. Ir diezgan skaidrs, ka šajā gadījumā šajā mēnesī un arī vismaz nākamā mēneša pirmajā pusē viņiem šo ienākumu nebūs," atzīst Sīle.

Mūziķis Jānis Aišpurs arī atzīst, ka pavasara plāni ir atlikti uz tālāku laiku. Uz pusgadu, cerot, ka rudenī būs pasaule veselīgāka un varēs atsākt koncertēt. Šobrīd mūziķi laiku pavada mājās.

"Radošais gars nav nokauts. Rutīnas pienākumi ir pazuduši un ir vairāk brīvā laika apsēsties komponēt mūziku. To mēs arī darām," atzīst Aišpurs.

Viņš arī min, ka seko līdzi notiekošajam un ir gandarīts, ka šobrīd notiek darbs, lai nodrošinātu pašnodarbinātos māksliniekus, ja būs vajadzīga palīdzīga roka.