Par igauņu literatūrzinātnieku, prozaiķi, esejistu, dramaturgu Jānu Undusku (attēlā) un Igaunijas Literatūras informācijas centra darbību -  Kultūras Rondo izvaicāsim tulkotāju Maimu Grīnbergu - apgādā “Mansards” iznākusi Jāna Unduska īsprozas izlase “Gaidot vārdus”, un centra direktori Ilvi Līvi.