Iznākusi Latvijas Mākslas akadēmijas docentes Ineses Siricas monogrāfija "Otētie motīvi uz Latvijas pūralādēm un pūra skapjiem: 18. gadsimta beigas – 20. gadsimta sākums". Izdevums ir VI sējums sērijā "Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas.”

Kāds kopsakars ir otētiem motīviem un pūralādēm un ko slēpj pūra skapji, Kultūras Rondo studijā pārrunājam ar mākslas zinātnieci Inesi Siricu, pievēršoties liecībām no 18. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta sākumam.

Otētie motīvi uz pūra mēbelēm ir mazzināma, bet būtiska Latvijas tautas mākslas sastāvdaļa, kas mudina mūsdienu cilvēkus ieskatīties 18. un 19. gadsimta latviešu zemnieku tēlainajā domāšanā un izpratnē par skaisto. Dekoratīvi gleznotajos motīvos atklājas ziedi, vāzes ar ziedu pušķiem, gada skaitļi un personvārdi, putni, dzīvnieki, sievietes un vīrieša pāris, nāras un reliģiskie simboli, mazāk – par ģeometriskiem dēvēti ornamenti. Mūsdienās ne visus attēlotos motīvus var saskatīt un izskaidrot, bet to atrašanās uz mēbelēm, kas saistītas ar cilvēka mūžā būtiskākajiem svētkiem – precībām, norāda uz šo motīvu īpašo nozīmi. Grāmatā klasificēti un skaidroti otētie motīvi, meklēti to darinātāji, raksturotas Latvijas pūralādes un pūra skapji. Izmantoti iepriekšējo paaudžu savāktie ekspedīciju materiāli un muzejos esošās pūra mēbeles. Izdevuma pamatā ir Latvijas Mākslas akadēmijā 2015. gadā aizstāvētā disertācija.