Izdevniecībā "Dienas Grāmata" klajā nācis sērijas "Es esmu…" darbs – Ingas Žoludes romāns "Vendenes lotospuķe" par latviešu rakstnieku un dzejnieku Jāni Poruku (1871–1911). Kultūras rondo tieši Jāņa Poruka dzimšanas dienā tiekamies ar romāna autori Ingu Žoludi.

"Vairāk nekā četri gadi ir bijuši kopā ar Jāni Poruku, šobrīd tas man nešķiet tik ilgs laiks. Man liekas, ka varētu vēl turpināt, būtu ko pētīt un rakstīt," atzīst Inga Žolude.

Grāmatas nosaukums "Vendenes lotospuķe" jau raisījis diskusijas sociālajos tīklos. 

"Bija jau pētījusi Poruku un pamanījusi, ka gan dzejoļos, gan prozas darbos par sievietēm, par daiļavām viņš raksta kā par lotospuķēm," stāsta Inga Žolude. "Viņa dzīvē svarīgākā persona ir sieva Ernestīne. Tā ir viņa lotospuķe. No Vendenes, jo viņš viņu satika Cēsīs jeb Vendenē, kā tolaik teica un pēc kāzām viņi arī dzīvo starp Rīgu un Cēsīm un vēlāk arī lielākoties Cēsīs līdz viņa mūža galam."

"Tas ir stāsts par mīlestību, ne tikai cilvēkmīlestības nozīmē. Porukam bija svarīga mīlestības tēma, to viņš izvērš gandrīz visos savos darbos. Tas ir meklējums pēc cilvēciskās mīlestības, meklējums pēc augstākās sapratnes. Mīlestība viņam bijusi ļoti būtiska," darbu raksturo Inga Žolude.

Viņa min, ka pārdomās radījis tas, ka Poruks min savās vēstulēs un autobiogrāfiskos darbos, ka nespēj atrast mīlestību.

"Ernestīne, arī apzinoties un pamanot šīs Poruka personības īpatnības, paliek ar viņu līdz mūža galam, paliek viņam uzticīga. No šodienas skatupunktā tā ir bijusi īsta mīlestība," atzīst Inga Žolude.

“Latviešu literatūras klasiķis, par kura personības šķautnēm pat viņa laikabiedri nebija vienisprātis, bet nākamās paaudzes nodēvēja par faustisku dvēseli (Zenta Mauriņa). Cilvēks, kas pazinis gan pašus augstākos un cēlākos centienus, gan hēdonisku ļaušanos baudām un ārprāta nakti. Vai 120 gadus vēlāk ir iespējams uzrakstīt romānu no šāda varoņa skatpunkta, iekšupvērsti izdzīvojot spožo un bojāejai lemto Eiropas la Belle Époque un Jāni Poruku kā vienu no šā laikmeta zīmēm mūsu kultūrā? Padarīt par dzīvu, psiholoģiski pārliecinošu cilvēku, nevis kādas Porukam tik tuvā Vāgnera operas tēlu? Ingas Žoludes “Vendenes lotospuķe” rāda, ka tas ir iespējams," grāmatu raksturojis Vents Zvaigzne.