Apgāds "Dienas Grāmata" izdevis latvietes Ingas Žoludes un igauņa Tīta Aleksejeva kopīgi rakstīto darbu "Livonijas debesis".

“Tā ir ticības un Dieva meklējumu tēma, pie kuras, manuprāt, jebkurš autors agri vai vēlu nonāk. Vēl ļoti būtiska ir tulkošanas tēma,” raidījumā Kultūras Rondo norāda Inga Žolude, skaidrojot, kāpēc izvēlējusies rakstīt par šo tēmu

Romāns ir savā ziņā unikāls divu rakstnieku kopdarbs. Būdami saistīti tēmā un vienā vēstures posmā, abi stāsti, “Marta” un “Adrians”, prasmīgi papildina un izceļ viens otru, kopīgi pār laika varu ļaujot izplaukt neparastam mīlas stāstam — latviešu Bībeles pirmā tulkotāja mācītāja Ernsta Glika audžumeitas Martas Skavronskas (arī Martas Rābes, nākamās imperatores Katrīnas I) un igauņu Bībeles tulkotāja un Ziemeļu kara upura Adriana Virgīnija (Adrian Virginius) tikpat reālajam, cik izsapņotajam sakaram, viņu domām un ilgām. Un vēl šī ir grāmata par veiksmes cenu.

Tulkotāja Maima Grīnberga norāda, ka šis kopdarbs ir “mazs un brīnišķīgs piemērs tam, kā divi ļoti atšķirīgi rakstnieki pastāsta katrs savu stāstu, tajā ir kaut kas vienojošs, tajā ir mūs visus vienojošais – Livonija, pirmie Bībeles tulkotāji. Man liekas tas ārkārtīgi skaists un cēls žests”.

Savukārt igauņu rakstnieks Tīts Aleksejevs atsūtījis ziņu: "Man ir liels prieks, ka abi šie stāsti sastopas vienos vākos. Inga Žolude ir izcila rakstniece, bet Marta Skavronska tagad vēl vairāk nostiprināta Latvijas vēsturē, kurai viņa ir piederīga. Un šis apstāklis nav literāra fantāzija. Cerams, latviešu lasītājs tagad mazliet vairāk uzzinās par livonieti Adrianu Virgīniju, kurš bija īpašs cilvēks. Viņa tulkojumiem piemīt savāds spēks. Viņš devās nāvē un neatzina apsūdzības. Tulkoja Ījaba grāmatu un izcieta Ījaba pārbaudījumus, bet, nesalūza. Ja Virgīnijs būtu bijis katoļu priesteris, iespējams, viņu kanonizētu."