Folkloras un literatūras pētnieks, filoloģijas doktors Ingus Barovskis noslēdzis apjomīgu darbu pie mūsdienu mītrades izpausmju raksturošanas. Tas lasāms Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā izdotajā monogrāfijā „Mythopoeia” un guvis negaidīti plašu lasītāju atsaucību – iespējams, to varam saistīt ar šobrīd tik aktuālo sazvērestības teoriju fenomenu, taču visvairāk gribētos domāt, ka šis izdevums kalpos par mudinājumu jauniem sabiedriskās domas pētījumiem.

Teju 300 lapušu biezajā monogrāfijā „Mythopoeia” pētnieks Ingus Barovskis aplūko mītrades dažādās izpausmes, sekojot mītstāstu veidošanās principiem gan no vispārējās politikas, gan personisko izvēļu prizmas. Mūslaiku pasaulē, kurā informācija kļūst arvien fragmentētāka un košāka, koncentrēšanās uz būtisko izziņu paliek arvien grūtāka, jo avotu daudzveidībā nereti varam attapties dezinformācijas un – īpaši šīs sarunas kontekstā – dažādu mītu pavadā. Labi, protams, ja šāda attapšanās arī notiek.

Ingus pētī mītus, piemēram, LGBT kopienas kontekstā – kā tiek radīti dažādi mīti par tās pārstāvjiem; par skaistuma un jaunības kultu, vizuālās identitātes pārvērtēto un komercializēto diktātu; pievēršas ziedošanas un upurēšanas izpratnei, dziedniecībai kā mītrades paveidam, kā arī ar ekoloģiju saistītiem mītiem un fenomeniem, kuru īpaša klātbūtne kultūrpētniecībā fiksējama ar pagājušā gadsimta 90. gadiem. Un tas vēl nebūt nav viss tēmu spektrs, kuru autors piedāvā ikvienam lasītājam, ne tikai akadēmiski ievirzītam profesionālim.