Apjomīga, ar bagātu fotoattēlu materiālu, darbu hroniku un interesantām sarunām gan ar pašu scenogrāfu, gan viņa laikabiedriem. Vairāk nekā 40 gadu garumā attīstīto Latvijas scenogrāfijas skolu neoficiāli dēvē par Andra Freiberga skolu un grāmatā aptverti visi viņa radošie posmi. Kultūras rondo klausītājiem iespēja tikties ar Margaritu Ziedu.