Tekstgrupas "Orbīta" bibliotēkā līdztekus Aleksandra Sen-Seņkova dzejai "Papīra krūtis", Viļa Kasima miniatūrām "Lizergīnblūzs" un Leonīda Dobičina romānam "Enpils" novembra sākumā iznākusi arī Laura Veipa debijas grāmata "Interesantās dienas".

"Skatiens, kurš apdzīvo pasauli, apveltot to jauniem vārdiem" - viens no dzejnieka būtības skaidrojumiem, kuru autors Lauris Veips piemin savā dzejolī "Rilkes motīvs", atsaucoties uz agrīnā modernisma klasiķi Raineru Mariju Rilki.

Laura Veipa dzejai raksturīga silta klātbūtne, bet arī viņa radītais liriskais varonis var piepeši attapties strupceļā vai arī pelēcīgā rītā, kurā nākas pamosties vienam, kaut gan iemigts divatā.

Veipa poētika labprāt viesos uzņem humoru un pašironiju, un dažbrīd šķiet, ka, neraugoties uz vientulības un nesapratnes ieskaņām, autors mierina lasītāju, nevis otrādi. Tā tas norisinās Laura Veipa debijas krājumā “Interesantās dienas”, kuru izdevusi tekstgrupa “Orbīta”. Krājuma redaktors - dzejnieks Artis Ostups.

Lauris Veips dzimis 1992. gadā Madonā, turpat audzis un skolojies. Pārcēlies uz Rīgu, kur sekojušas studijas klasiskajā filoloģijā. Pēc maģistra grāda iegūšanas Laura interese ievirzījusies filozofijas laukā – šo discilpīnu dzejnieks šobrīd apgūst savā Alma Mater.