Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Simtgades informācijas centrā, 3.septembrī norisinājās fotoizstādes “Klusie vēstures veidotāji” un taustāmās izstādes “Latvijas grāmatniecības klusie dalībnieki 1918. – 2018.” atklāšana. Fotoizstādē stāstīts par tām personībām, kuras veicinājušas Latvijas neredzīgo kopienas izaugsmi un attīstību, veltot šim mērķim ilgus darba gadus. Savukārt taustāmā izstāde stāsta par Braila raksta grāmatu attīstību Latvijā.

Fotoizstādē “Klusie vēstures veidotāji” iekļauti 20 cilvēkstāsti, kuros var iepazīties ar tām personībām, kuras veicinājušas neredzīgo kopienas integrāciju redzīgo sabiedrībā. Pie tam, ne tikai izglītībā un kultūrā, bet arī arhitektūrā un dizainā, sportā un zinātnē.

Otra izstādes daļa ir taustāmā ekspozīcija “Latvijas grāmatniecības klusie dalībnieki 1918. – 2018.”. Tajā iekļauti izdevumi Braila rakstā, sākot ar 1918. gadu – periodu, kad Latvijā no Vācijas un Francijas arvien vairāk ienāca šajā rakstā izdotās grāmatas. Eksponātu klāstu papildina arī grāmatizdošanas inventārs, piemēram – Braila rakstāmmašīna un metāla plāksnītes paraugs, kad perforējumus papīrā vai kartonā veica nevis ar iekārtām, bet ar roku, izmantojot nelielu, īlenam līdzīgu irbulīti.

No 18. septembra taustāmā izstāde no Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārcelsies uz Juglu, kur līdz 30. septembrim būs izstādīta Latvijas Neredzīgo bibliotēkā. Savukārt fotoizstāde no 30. septembra uzsāks ceļu pa Latvijas Neredzīgo bibliotēkas filiālēm Latvijā.