Mākslinieku savienības galerijā jau kādu laiku skatāma izstāde „Spilgts Trio”. Tajā trīs mākslinieču - Maijas Bērziņas, Īras Rozentāles un pāragri aizsaulē aizgājušās Dzintras Cepītes košie un ekspresīvie darbi. Visu triju mākslinieču darbus vieno krāsu prieks, lai gan gleznu motīvi, lietotās tehnikas un glezniecības paņēmieni katrai savi.

Gleznotājai Maijai Bērziņai patīk priecīgas, vieglas un gaišas krāsas. Īra Rozentāle krāsu uzskata par vienu no svarīgākajiem formu veidojošajiem elementiem glezniecībā. Zinām, ka Dzintra Cepīte strādāja akvareļa autortehnikā un nepārtraukti eksperimentēja, pievēršot uzmanību gan faktūrai, gan bagātam, spožam krāsu kolorītam.

"Mums tāds mākslinieciskais rokraksts daudzējādā veidā sakrīt. Mēs priecājamies par dzīvi, krāsu. Es arī strādāju akvarelī. Daudz kas mūsu domās un noskaņās sakrīt. No sākuma bija domāta grupas izstāde, sanāca trio. Trio arī ļoti jauki," apliecina Maija Bērziņa.

Katrai no māksliniecēm ir izveidojies savs individuāls un neatkārtojams glezniecības stils. Tomēr viņām visām piemīt spēja atklāt savu pasaules redzējumu krāsās.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Mākslinieku savienību un radošo grupu, kurā gan pašas mākslinieces Īra Rozentāle un Maija Bērziņa, gan mākslas vēsturniece Edvarda Šmite, scenogrāfs Uģis Bērziņš un Dzintras Cepītes meita restauratore Gundega Voronka.

Izstāde „Spilgts Trio” Mākslinieku savienības galerijā skatāma līdz 22.septembrim.