Gleznotājas un rakstnieces Hildas Vīkas dzīve bija cieši saistīta ar Dobeli. Tagad tur ir ne tikai Hildas Vīkas iela. Namam, kuru tautā sauc par „ģenerāļa māju”, tagad iecerēts vārds „Hilda”. Māksla un dzeja apvienojās jau kādā saulainā septembra dienā, kad Dobeles ģimnāzisti, dzejnieces Ineses Zanderes rosināti lasīja nepublicētos Hildas Vīkas dzejoļus un fragmentus no romāna „Dobeles karalis”.

Šī gada Dzejas dienās, 11. septembrī, Dobelē tika atvērta tautā sauktā „ģenerāļa māja”, kurai nākotnē lemts kļūt par „Hildas māju”, pulcinot te radošus cilvēkus un atceroties gleznotāju un rakstnieci Hildu Vīku. Dobeles ģimnāzisti bija tikko iepazinušies ar Hildas Vīkas dzeju un romānu „Dobeles karalis”. Un mūs visus kopā poētiskā ekskursijā veda dzejniece Inese Zandere, bet par „Hildas mājas” ideju stāsta Dobeles novadpētniecības muzeja vadītājas vietniece Baiba Golubeva un krājuma glabātāja Iveta Gudiņa.

Kas saista “ģenerāļa māju” un mākslinieci Hildu Vīku? Pagaidām tikai domubiedru ideja šeit veidot māksliniecei veltītu kultūrtelpu, sauktu viņas vārdā. Māksliniece 20. gs. 50.- 60. gados turpat netālu, pāri ielai, gleznojusi Bērzes upi un slūžas. Noteikti gājusi garām šim namam daudzkārt, toreiz tas bija aizsegts ar augstu dēļu sienu, zaldātiem un “bobiku” pie sētas, ciemojusies netālu esošajās mājās Upes ielā.

Sanākot kopā domubiedriem, tika radīta ideja par kultūrteplu “Hilda” un radīts pasākums, lai pievērstu sabiedrības uzmanību šai vietai un ļautu iztēloties, ka šeit būtu radoša vide un ar laiku veidotos Skolas ielas- Mākslas kvartāls. Dobeles Novadpētniecības muzejs un Dobeles Mākslas skola cer, ka šeit,  Skolas ielā  9, ar laiku būs Hildas Vīkas darbu galerija un viņai veltīta ekspozīcija. Te kopā sanāktu mākslinieki, mūziķi, rakstnieki un citi domubiedri, kā arī izveidotos vieta neformālai mākslas izglītībai.

Savukārt līdz 24. septembrim Dobeles muzejā apskatāma mākslinieces Hildas Vīkas zīmējumu izstāde.