20. gadsimta sākumā Krievijā saules bērni simbolizēja ļaudis, kas meklē dzīves jēgu, tiecas pretim patiesībai, gaismai un brīvībai. Sarunā par to, kādas jaunas idejas un patiesības nesusi loma Gorkija „Saules bērnos” Dailes teātrī aktierim Jurim Žagaram