Ar semināru "Muzeji vides ilgtspējai” 27.oktobrī, sadarbojoties domnīcai "Creative Museum", Latvijas Muzeju biedrībai, Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, tiek uzsākta muzeju izglītības programma “Muzeji Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”. Programmas mērķis - gūt plašāku, praktiskāku izpratni un arī iedvesmu ilgtspējīgas attīstības pamatprincipu ieviešanai muzeju darbā.

Kā muzeji atbild uz ilgtspējas izaicinājumiem? Īpaši vides jautājumos. Kā dažādas ar muzeju saistītas organizācijas iesaistās kopīgajā programmā, Kultūras Rondo izvaicājam Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāju, mākslas zinātnieci Dainu Auziņu un Latvijas Muzeju biedrības vadītāju Zani Grīnvaldi.