Šis ir latviešu dzejnieka, rakstnieka, esejista un kultūrvēsturnieka Andreja Johansona 100. jubilejas gads. 28.janvāris ir ievērojamā kultūrvēsturnieka un zinātnieka dzimšanas diena, tādēļ pievēršam uzmanību izdevniecībā „Neputns” nesen izdotajam Andreja Johansona eseju krājumam. Jauno eseju krājumu  sastādījis Andreja dēls Pāvils Johansons, krājuma redaktors un pēcvārda autors Raimonds Ķirķis.

„Andrejam Johansonam iznākušas piecas eseju grāmatas, vienu izdeva apgāds „Grāmatu Draugs” ASV, bet visas pārējās izdevniecība „Daugava” Stokholmā, Latvijā padomju laikā eseju grāmatas atradās t.s. specfondos, bet pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas .. lielākā daļa no esejām iznāca jauniespiedumā,” tā ievadā raksta eseju krājuma sastādītājs Pāvils Johansons. Lai uzzinātu vairāk par jauno izdevumu un par tēva piemiņas saglabāšanu, zvanu Pāvilam uz Zviedriju.

Tuvojoties  Andreja Johansona 90. jubilejai, dzimtenē iznāca apjomīgais izdevums „Latvijas kultūras vēsture.”, šogad autora simtgadi sagaidām ar „Esejām” – izlasi no pieciem Andreja Johansona eseju krājumiem.