Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izdevis rakstu krājumu "Rihards Zariņš. Ko Latvijas meži šalc". Grāmata ir turpinājums pirms gada notikušai vērienīgai Riharda Zariņa izstādei, kas atspoguļoja mākslinieka daudzpusīgo darbību. Rakstu krājumā lasāmi 12 autoru raksti par dažādiem Riharda Zariņa radošās dzīves aspektiem, un to papildina bagātīgs vizuālais materiāls. Kā atzīst krājuma sastādītājas Māra Lāce un Ieva Kalnača, grāmata dziļāk atklāj jebkuru no aspektiem, kas bijis izstādē.

Jaunā izdevuma vāku rotā pietuvinājums no Riharda Zariņa darba „Priedes kāpās”, mežs un koki bijusi svarīga tēma mākslinieka daiļradē un tā šoreiz vijas cauri visam krājumam. Mākslinieks, kura daudzpusība pārsteidz, Rihards Zariņš perfekti pārzinājis daudzās grafikas tehnikas, ir latviešu tradicionālās grafikas skolas pamatlicējs, viņa daudzpusīgais talants izpaudās perfekti izveidotajās naudaszīmēs, atstājis iespaidu uz mūsu priekšstatiem par nacionālajiem simboliem. Daudz paveicis grāmatu ilustrācijā, ir ekslibra pamatlicējs latviešu grafikā, aizrāvies ar etnogrāfiju un tautas tērpu.

Jau veidojot izstādi LNMM Lielajā zālē, tika iesaistīti dažādu jomu pārzinātāji, tagad izpētītais apkopots rakstu krājumā. Apkopojums rakstītā formā iecerēts jau izstādes tapšanas laikā, atklāj viena no krājuma sastādītājām, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce.

Grāmatas mākslinieks ir Mārtiņš Ratniks un saistot grāmatu ar izstādi, kas pirms gada tika atklāta Mākslas muzeja Lielajā zālē, otra krājuma sastādītāja Ieva Kalnača uzsver, ka svarīgi, lai grāmatas mākslinieks arī ir strādājis pie izstādes.

Grāmatā lasāmi 12 autoru raksti par dažādiem Riharda Zariņa radošās dzīves aspektiem un ir speciāli gatavoti šim krājumam. Krājumā bagātīgs vizuālais materiāls, ar kuru iepazīstina Ieva Kalnača.

Darbs pie izstādes bijis ļoti ilgstošs, pamatīgs, un saistīts ar lielu pētniecību. Arī rakstu krājuma beigās ietverti attēli no izstādes, un te pieskaramies gan izstādes un grāmatas nosaukumam, gan vizuālajam grāmatas risinājumam. Ornaments arī nekur nav pazudis, taču grāmatas noformējumā tas ir ļoti neuzkrītošs, savukārt Riharda Zariņa darbos ornaments parādās bagātīgi.

Ja izstāde ir laika nogrieznī ierobežota, tad grāmata ir paliekoša vērtība, gandarītas krājuma sastādītājas Māra Lāce un Ieva Kalnača. Turklāt visi raksti ir latviešu un angļu valodā, līdz ar to ļaus iepazīstināt plašāku sabiedrību ar Riharda Zariņa bagāto mantojumu.

Grāmatas izdevējs ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, nopērkama muzejā, sekojot norādēm muzeja mājas lapā.