Nesen Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā klajā nākusi latviešu gramatika angļu valodā (“Latvian Grammar”). No ieceres līdz īstenošanai pagājuši turpat septiņi gadi, atzīst monogrāfijas autores, valodnieces Andra Kalnača un Ilze Lokmane. Izdevuma mērķis – ziņas par latviešu valodu, tās gramatisko sistēmu padarīt pieejamas plašākai auditorijai.

Grāmata adresēta gan latviešu diasporai ārzemēs, kur bērni un jaunieši izglītību apgūst ne vairs latviešu valodā, gan tiem, kas apgūst latviešu valodu kā svešvalodu. Arī ārzemju valodnieku vidū esot pieprasījums pēc uzticamiem dzimtās valodas runātāju sagatavotiem latviešu valodas datiem.

Ar Latvijas Universitātes Humanitāros zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas profesorēm Andru Kalnaču un Ilzi Lokmani tiekos fakultātes izlaiduma dienā, arī mūsu sarunai pacilājošs iemesls, proti, pavasarī iznākusi monogrāfija „Latvian Grammar” – latviešu gramatika angļu valodā, ziņas par latviešu valodu, tās gramatisko sistēmu nu pieejamas plašam interesentu lokam. Te jāatgādina, ka „Latviešu valodas gramatikas” 2.izdevums klajā nāca 2013.gadā un daudzo autoru vidū bija arī Andra Kalnača un Ilze Lokmane.

Grāmata ir gan papīra formātā, gan lejupielādējama un jebkuram brīvi pieejama un izmantojama.

Mūsu kaimiņiem lietuviešiem akadēmiskā gramatika angļu valodā izdota jau 1997.gadā un esot pazīstama, pieprasīta un plaši izmantota, tas arī bijis mudinājums un paraugs, ka tādu vajag mums, un kāpēc nerīkoties līdzīgi.