Kur radies mīts par latviešiem, kuri sēd kokā un ēd sēnes, 8. decembrī skaidros konference, kura norisināsies Latvijas Universitātes bibliotēkā (Kalpaka bulvārī 4). Latviešu saistību ar sēnēm un sēņošanu. kā arī konferences ieceri skaidro Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore Janīna Kursīte Pakule.

Konferencē "Latvietis kokā ēd sēnes: nopietni un nenopietni par latviešiem" vairāku zinātņu nozaru speciālisti ar tematiski bagātīgu un daudzpusīgu referātu klāstu nopietni un nenopietni runās par latviešiem. Ideja šādu konferenci organizēt radās pavasarī, kad uzvirmoja jautājums par citāta „Latvieši ir tautiņa pie Baltijas jūras, kas dzīvo kokos un ēd sēnes” vēsturisko izcelsmi.

Minētais citāts ir intepretēts dažādos vārdu salikumos, taču lai gan teiciens mums visiem ir zināms un dzirdēts, diemžēl, pētot dažādus rakstītos avotus, neizdevās noskaidrot tā izcelsmi. Viens no intuitīviem minējumiem bija, ka šis raksturojums ņemts no kāda 18. vai 19. gs. autoru darbiem. Bija versija, ka latvieši to paši izdomājuši par sevi, tomēr ir arī uzskats, ka tas minēts kādā enciklopēdijā vai vēstures grāmatā, kura datēta aptuveni ar 18. gs. Tajā pašā laikā, ļoti iespējams, ka tas ir jaunlaiku mīts.

Konferences programma pieejama internetā.