No 16. septembra Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina uz jaunatklāto izstādi “Krāsainā Latvija”.

“Krāsainā Latvija” - unikāli krāsu fotouzņēmumi, kas rāda Latvijas zemes un cilvēku vēsturi vairāk nekā gadsimta garumā, apkopoti Latvijas Nacionālais vēstures muzeja izstādē. Par gaidāmo izstādi saruna Kultūras rondo studijā. Stāsta Latvijas Nacionālais vēstures muzeja Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures pētniecības nodaļas vadītājs Imants Cīrulis un Vēstures departamenta galvenā krājuma glabātāja Gunita Baumane.

Izstāde veltīta mūsdienās tik pašsaprotamai, ikdienišķai, bet – no vēstures viedokļa raugoties – salīdzinoši nesenai parādībai kā krāsu fotouzņēmumi. Pāršķirstot ģimenes fotoalbumus vai arī pārskatot bagātīgās foto kolekcijas muzeju krājumā, sastopamies ar šķietami “melnbaltu pagātni”, jo līdz pat pagājušā gadsimta 90. gadiem uzņemtie attēli pārsvarā bija melnbalti. Tas lielā mērā ietekmējis arī mūsu iztēli – vizuālo priekšstatu par to, kā “pagātne izskatījusies”. Iespējams, tieši krāsu trūkums vecvecmāmiņas jaunības bildē no cara laika vai starpkaru Latvijas mūsu uztverē pastiprina distanci, pat atsvešinātību no konkrētā laikmeta, jo, raugoties melnbaltā attēlā, nespējam pilnībā identificēties ar tur redzamo. Taču kā mainītos mūsu skatījums, ja patiesajās krāsās mēs ieraudzītu ne tikai Trešās Atmodas notikumu ainas 1990. gadu sākumā, bet arī “pelēkos” padomju stagnācijas gadus vai pat 1920.-30. gadu neatkarīgo Latviju?

“Krāsainā Latvija” sniedz unikālu iespēju skatīt vēsturi autentiskās krāsās vairāk nekā gadsimta garumā. Izstādē ieskicēta krāsu fotogrāfijas attīstība jau kopš 20. gadsimta sākuma – sākot no senākajiem kolorētajiem fotoattēliem, pirmajiem Latvijas teritorijā uzņemtajiem autohroma diapozitīviem no 1910. gada, tālāk – unikāliem 1930. gadu starpkaru Latvijas privātiem krāsu uzņēmumiem, cauri padomju laika fotogrāfu veikumam līdz pat valsts neatkarības atgūšanai 1990. gadā, kas vienlaikus ievadīja modernās krāsu fototehnikas ēras sākumu.

Blakus LNVM krājuma fotogrāfijām ievērojama vieta atvēlēta arī Latvijas ģimeņu privātajiem fotouzņēmumiem – izstādes paleti un tēmu loku bagātina gan spilgti, gan dažādiem laikmetiem sevišķi raksturīgi privātie attēli.

Ar izstādi iespējams iepazīties arī virtuāli.