Zaļais un rozā ir Birutas Baumanes krāsas. Lakoniski trāpīgi izteiksmes līdzekļi. Dinamiska. Dramatiska. Sentimentāla. Tā Birutas Baumanes mākslu raksturojusi mākslas zinātniece Anda Treija, ar kuras palīdzību Kultūras rondo mēģinām šķērsot veselu laikmetu, kurā dzīvojusi un gleznojusi Biruta Baumane, sarunā iesaistot arī mākslinieces meitu Laini Kainaizi.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā aplūkojama izstāde “Gadsimta gleznotāja. Birutai Baumanei 100”. Izstādē apskatāmas 50 mākslinieces gleznas no dažādiem daiļrades periodiem. Tā ir tikai neliela daļa no mākslinieces tūkstošs gleznu lielā radošā mantojuma. Darbus izstādei no mākslinieces darbnīcas izvēlējās B.Baumanes meita - gleznotāja Laine Kainaize.

"Izvēlēties 50 darbus, kas raksturotu mākslinieces mūža gājum,  no vairāk nekā 300 darbiem, nav vienkārši. Līdz ar to tur ir  darbi no pagājušā gadsimta 50. gadu beigām līdz 2000. gadiem,"  atzīst Laine Kainaize.

Raksturojot savulaik sadarbību ar mākslinieci, Anda Treija atzīst - krāšņi un spilgti. Arī viņai, savulaik tiekoties ar mākslinieci, pārsteigums bijis milzīgais darbu skaits darbnīcā.

Birutas Baumanes (1922–2017) gleznu izstāde Jelgavas muzejā apskatāma līdz 24. jūlijam.