Annas Brigaderes „Sprīdīšos” vienmēr bijis daudz ciemiņu. Un vienmēr te cieņā bijušas un ir grāmatas. Pagājušajā piektdienā bijām Tērvetē, Annas Brigaderes muzejā „Sprīdīši”, līdzi ņemot arī tikko iznākušo grāmatu par zemgaļiem vēstures faktos un kino leģendā „Nameja gredzena kods”. Viena no grāmatas līdzautorēm Ilze Zveja arī saņēma jautājumu no kāda gados jauna klausītāja, cik ilgā laikā tādu grāmatu varot uzrakstīt.

Bet mazāk zināmus Annas Brigaderes darbus bija izvēlējusies muzeja saimniece Rasma Rapa. Un tā – „Radio mazās lasītavas” komanda ar Gundaru Āboliņu bija Tērvetē. Plašāku ieskatu Tērvetes notikumos, kad skanēs arī fragments no „Nameja gredzena koda” klausieties svētdien, 21. jūlijā pulksten 11.35 Radio mazajā lasītavā, bet šodien neliels ieskats sarunās un Brigaderes darbos. Vispirms Rasmas Rapas stāstījums.

Sarunā piedalījās arī „Pļavenieku” māju saimnieki Sandra un Andrejs Zuševici.

Pēc klausītāju lūguma Gundars Āboliņš lasīja arī stāstu par medus maizi, kura Annelei negaršoja, bet pieaugušie atzina, ka arī viņiem patīk, ja kāds palasa priekšā.

Nākamā Radio mazās lasītavas ceļošanas vieta būs Jāņa Jaunsudrabiņa „Riekstiņi” Neretā, kur būsim 9. augustā.