Leons Briedis radījis vizuālo dzeju "Mariagrammas". Šāds dzejas krājums, kurā pārstāvēta tikai un vienīgi grafiska dzeja, Latvijā iznāk pirmo reizi. Kā top dzejoļi - zīmējumi, kas uzzīmēti ar vārdiem? " Šos dzejoļus es neriskēšu skaļi lasīt, jo tie veido tēlus un grafiskas formas…"- šodien lūgsim dažus tomēr pašam autoram palasīt. Bet vizuālās dzejas tradīcijai ir senas saknes - pat Indijā un Persijā 6. gadsimtā pirms mūsu ēras. Arī 20. gadsimta avangardistiem vizuālā dzeja šķitusi interesanta. Radās pat atsevišķs literārs virziens - konkrētā dzeja vai konkrētisms. Kāpēc tā šķitusi radoši interesanta Leonam Briedim 21. gadsimta Latvijā? Kā top dzejoļi - zīmējumi, kas uzzīmēti ar vārdiem, Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane to pārrunājusi ar dzejnieku Leonu Briedi.