16. un 17. jūnijā Rīgā norisināsies Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) doktorantūras programmas organizēta 2. starptautiskā zinātniskā konference. Tās tēma - “Humanitāro un dabaszinātņu sinerģija kultūras vēsturē un teorijā”. Par konferences akcentiem stāsta Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas direktors profesors Ojārs Spārītis un LMA doktorantūras programmas studiju vadītāja Agita Gritāne.