Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 5. stāva izstāžu zālē atklāta izstāde “Sapere aude! Uzdrīksties zināt! Garlībam Merķelim 250”. Tā tapusi sadarbībā ar Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku un aktualizē G. Merķeļa daudzveidīgo veikumu Latvijas kultūrtelpā. Izstādes idejas un teksta autore Aija Taimiņa uzsver, ka "izstāde ir mēģinājums aptvert neaptveramo”.

Jau ar pirmajiem izstādes apmeklētājiem veidojas aizrautīgas sarunas par tajā redzamo, piemēram, par Garlība Merķeļa portretu un kā konkurenti pārtvēruši ideju. Ieinteresēti šo stāstu uzklausa pašreizējie Rīgas latviešu biedrības pārstāvji. Izstādes idejas un satura veidotājai – Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas vadošajai pētniecei Aijai Taimiņai interesantu komentāru par Garlību Merķeli un izstādē redzamo ir ļoti daudz.

"Par Merķeli ir izteikts vienā biogrāfiska apcerē viedoklis, ka viņš kā publicists ir darbojies tik vērienīgi, ka varētu nodrošināt vesela preses koncerna darbību. Tas patiešām tā ir," atzīst Aija Taimiņa.

"Viņš ir izdevis vairāk nekā 10 laikrakstus, kuri iznāk reizi nedēļā un katru reizi ir jābūt pilnam tekstam. Viņš ir rakstījis grāmatas, viņš ir tulkojis, viņš ir komentējis, viņš ir recenzējis, viņš pat ir strādājis tik neparastā jomā, un to atklāj šī izstāde, viņš ir devis tēmas karikatūrām.

Viņš ir viens no pirmajiem, kas vācu kultūras laukā strādā pie jautājuma, kā polemizēt ne tikai ar vārdu, bet arī ar attēlu."

Lielākā daļa no mums Garlību Merķeli pazīst kā darba „Latvieši” autoru, kā cīnītāju pret dzimtbūšanu un arī kā latviešu nacionālās kustības vienu no aizsācējiem. Arī pašiem izstādes veidotājiem pārsteigums bijis, cik daudzpusīga bijusi Merķeļa darbība, cik plašs interešu klāsts. Piemēram, mūsdienās mazāk zināma ir Merķeļa sekmīgā darbība 42 gadu garumā vācu valodā izdotajā presē Vācijā un Latvijas teritorijā.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un kā norāda izstādes satura eksperts Pauls Daija, atlasīti arī materiāli no Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu krājuma.

"Pašas interesantākās noteikti ir Garlība Merķeļa rakstītās vēstules Nacionālās bibliotēkas krājumā, tāpat kā Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājumā. Ir saglabājies ļoti plašs Merķeļa sarakstes klāsts ar dažādām savā laikā nozīmīgām kultūrvēsturiskām personām. Un izstādē ir aplūkojami šo vēstuļu oriģināli," atklāj Pauls Daija.

Šajās dienās, no 27. līdz 29.novembrim, arī risinās arī starptautiskā zinātniskā konference „Garlībam Merķelim - 250”. Bet izstāde „Sapere aude! Uzdrīksties zināt. Garlībam Merķelim 250” būs aplūkojama līdz nākamā gada 21.jūnijam.