Gleznu stāsti reizēm paliek apslēpti, vēloties tos atklāt, kā arī parādīt Āzijas mākslas dažādību, mākslas muzejā „Rīgas Birža” aizsākts jauns cikls „Āzijas mākslas stāsti”. Pirmais eksponētais darbs ir Indijas Tandžoras skolas meistara gleznojums uz stikla „Maharadža”. Darbs izceļas ne tikai ar savdabīgu izpildījuma tehniku, bet arī ar sarežģītu un apjomīgu restaurāciju.

Kopā ar cikla idejas autori Kristīni Mileri, Ārzemju glezniecības kolekcijas glabātāju Kseniju Rudzīti un gleznu restauratori – vecmeistari Natāliju Kurganovu esam Austrumu galerijā 3.stāvā – te nelielajā zālē eksponēts cikla „Āzijas mākslas stāsti” 1. darbs Indijas Tandžoras skolas meistara gleznojums uz stikla, aplūkojam, kā glezna izskatījusies pirms un pēc restaurācijas, te arī fotogrāfija ar tās dāvinātāju baltvācieti Karlu Kēleru.

Ideja pievērsties Āzijas mākslas stāstiem radusies, jo muzeja kolekcijā ir bagātīga šī reģiona darbu kolekcija un daudziem darbiem ir fantastiski stāsti, ko atklāt, stāsta Kristīne Milere.

Pirmais stāsts tātad par Indijas stikla gleznojumu. Vispirms kā tas nonācis muzeja krājumā? Uzzinu, ka Mākslas muzejs Rīgas Birža saņēmis apjomīgu Indijas un Japānas mākslas dāvinājumu – dažādus metālmākslas un tekstila izstrādājumus, grafiku un glezniecību, ko pirms pāris gadiem muzejam dāvājis vācu diplomāts, izcils Indijas kultūras zinātājs Karls Kēlers. Un viens no interesantākajiem kolekcijas priekšmetiem ir šis stikla gleznojums „Maharadža”.

Savukārt Ārzemju glezniecības kolekcijas glabātāja Ksenija Rudzīte veikusi šī darba pētniecību. Viņa atzīst, ka pirmo reizi sastapusies ar pilnīgi nezināmu tehniku. Protams, zinājusi, ka gleznojumi uz stikla eksistē, taču, ka šī tehnika plaši izplatīta Indijā, par to gandrīz neko nav zinājuši.

Tandžoras glezniecības skolas meistara darinātais gleznojums uz stikla būs apskatāms līdz 13. septembrim, tad to nomainīs nākamais Āzijas mākslas stāsts, kas būs saistīts ar jaunu izstādi mākslas muzejā Rīgas Birža. Taču konkrētu darbu Kristīne Milere vēl neatklāj. Nākamajā gadā plānoti vēl četri stāsti.

Savukārt daļu no vācbaltieša Karla Kēlera dāvinājuma var aplūkot arī Indijas zālē, kur vitrīnā ievietoti restaurētie metālmākslas priekšmeti.