Māra Čaklā dziesmu tekstu kopkrājums “Viņi dejoja vienu vasaru” un dzejniekam veltīta izstāde “Bezgalīgā atgriešanās” - Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā. Divi pieturas punkti ieskatā par Māra Čaklā dzīvi dzejā.

Šodien, 16.maijā, dzejniekam Mārim Čaklajam apritētu 80, bet vēlējuma izteiksme, runājot par dzejnieka jubilejām, mums jālieto jau kopš 2003. gada. No apgāda “Jumava” pie lasītājiem devies Māra Čaklā dziesmu tekstu kopkrājums “Viņi dejoja vienu vasaru”, savukārt Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā šobrīd apskatāma dzejniekam veltīta izstāde “Bezgalīgā atgriešanās”. Toties Māra Čaklā dzejoļa “Dzeguzes balss” rinda “Naivais ku-kū” kalpo par apvienības “Carnival Youth” jaunās koncertprogrammas nosaukumā – tā veltīta latviešu kino mūzikai. Vispirms sāksim ieskatu dzejā, tad izstādē un visbeidzot pievērsīsimies mūzikai.

Literatūrzinātieka Ilgoņa Bērsona arhīvā atrodams dzejnieces Mirdzas Ķempes atzinums, ar kuru varam iepazīties apgāda “Mansards” izdotajā dzejnieka pirmajā rakstu krājumā, kuru sastādījusi Dzidra Vārdaune: “Māris Čaklais neraksta savas dzejas tikai jūtu un izjūtu varā, lai gan tās ir dziļi emocionālas, bet risina problēmas, kas skar saturu un formu. Pārvarot dažas kļūmes, vērīgi ieklausoties savu biedru balsī, viņa dzejā arvien vairāk izkristalizējas domu un jūtu skaidrība, īpatna tēlainība – var runāt jau par dzejnieka savdabīgo balsi. Izcili rosīgs sabiedriskā ziņā, ļoti biedrisks, sirsnīgs un dziļi godīgs cilvēks. Nemitīgi veido savu literāro gaumi un meistarību.” Tieši Mirdza Ķempe bija tā, kura kopīgi ar Vizmu Belševicu un Ojāru Vācieti rekomendēja uzņemšanai Rakstnieku savienībā – kas zīmīgi, vēl pirms bija iznācis viņa debijas krājums.

Pārspriest Māra Čaklā poētiku aicinājām dzejnieku, Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas ekspertu Māri Salēju. Sarunas sākumā viņš atklāj – iecerēts, ka ap 2022. gadu jaunajā muzeja mājvietā Mārstaļu ielā apmeklētājiem durvis vērs pastāvīgā ekspozīcija, arī ar Čaklajam veltītu sadaļu.

No vārdiskā mantojuma pārslīdam uz lietisko mantojumu – Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā šobrīd apskatāma izstāde “Bezgalīgā atgriešanās”, kurā varēs aplūkot dzejnieka dzīves vietas, skolas, iepazīt tur piedzīvotos notikumus dzejas rindās un atmiņu fragmentos. Ar visu sīkāk iepazīstina izstādes autore, muzeja speciāliste vēstures jautājumos Ilze Lāce.