„Miers ir mazi zirnīši tavās ausīs / Miers ir zaļā krāsā, apaļš un priecīgs / Miers nemaz nav rāms vai īpašības vārds”. Ar šādām rindām iesākas dzejnieces Marijas Luīzes Meļķes debijas dzejas krājums „Nerealizēto potenciālu klubs”, kurā iekļauti arī zibprozas darbi – īsas, miniatūras impresijas izvērstā, ne klasiskā dzejas izkārtojuma veidā.

Autore šovakar, 16. jūnijā, pulksten piecos aicina uz grāmatas atvēršanas lasījumiem bijušās tekstilrūpnīcas „Boļševička” teritorijā, bet pirms tam – saruna par dzejas tapšanu un nozīmi.

Dzejniece un māksliniece Marija Luīze Meļķe turpina aktīvi darboties literārā žurnāla „Žoklis” veidošanā un vēl daudzos radošos projektos, kaut gan pati atzīst, ka šobrīd daudz uzmanīgāk izvērtē to, kuram no daudzajiem aicinājumiem atbildēt ar „jā”.

Kad reiz dzejnieks Marts Pujāts sev raksturīgajā tiešumā Marijai Luīzei  jautājis "Kas ir tas, ko tu raksti?", labākais, kas viņai ienāca prātā bija – "Tie laikam ir dažādi jautājumi. Un dažādi vērojumi." Nu tie apkopoti autores debijas krājumā „Nerealizēto potenciālu klubs”, kuru izdevusi tekstgrupa „Orbīta” Arta Ostupa redakcijā.