Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 20. gadsimta otrās puses un 21. gadsimta glezniecības kolekcijas zinātniskā apraksta kartītes ir avots Haneles Zanes Putniņas personālizstādei “Eksponāts pēc apraksta”. Kultūras rondo studijā par jauno linogriezuma sēriju izvaicājam mākslinieci Haneli Zani Putniņu un izstādes kuratori Līnu Birzaku.

Haneles Zanes Putniņas jaunās linogriezumu sērijas avots ir darbu apraksti Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) 20. gadsimta 2. puses – 21. gadsimta glezniecības kolekcijas zinātniskā apraksta kartītēs. Mākslas darbam ienākot muzeja krājumā, kolekcijas glabātājs jaunieguvumus īsi un precīzi apraksta. Domas formulēšanas laikā rakstītājs, vēlēdamies būt maksimāli kodolīgs, var nepamanīt radītā teksta citas saturiskās asociācijas. Savā būtībā kartītēs atrodamais teksts perfekti pilda savu funkciju – iegrāmatot kolekcijā konkrētu mākslas darbu, bet, uztverot to bez konteksta vai literāri, var rasties jauni nozīmju uzslāņojumi. Māksliniecei šie teksti kļūst par recepti jaunas kompozīcijas un interpretācijas veidošanai. Svarīgs ir arī nosacījums, ka oriģinālo kartītē aprakstīto krājuma priekšmetu Hanele Zane Putniņa darba tapšanas laikā neapskata. Tikai izlasot tekstu, acu priekšā māksliniece ierauga kompozīciju, kuru iespējami burtiskāk pārnes linogriezuma zīmējumā. Tā top saikne starp tekstu, mākslas darbu un interpretāciju.

Haneles Zanes Putniņas jaunākā linogriezumu sērija vedina apcerēt to, kas vispār ir mākslas interpretācija un kādam mērķim tā kalpo. Ir ierasts uzdot jautājumus par mākslas darbiem apjukuma vai zinātkāres dēļ – dažreiz mēs nesaprotam kāda darba jēgu un vēlamies atrisināt neskaidrības. Šo procesu varētu nodēvēt par interpretāciju, kad mēs šķetinām darbu nozīmi, skaidrojam un velkam nedrošas paralēles. Lai saprastu autora vēstījumu, mēs pavadām ārkārtīgi daudz laika ar mākslas darbu skaidrojošajiem tekstiem, kas ir tuvāki vai tālāki no autora oriģinālās idejas.

Haneles Zanes Putniņas personālizstāde “Eksponāts pēc apraksta” aplūkojama līdz 13. augustam.