Muzeju darbība, līdzdarbojoties kopienām un aktīvi iesaistoties dažādu sabiedrības grupu izglītošanā. Par jauno projektu “Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte” Kultūras rondo studijā pārrunājam ar pētījuma idejas autori Elīnu Vikmani, LNMM Izglītības un pieejamības daļas vadītaju Elīnu Bērziņu un Latvijas muzeju biedrības valdes priekšsēdētāju Zani Grīnvaldi

"Tas ir pētniecisks projekts, tāpēc nosaukums ir zinātnieks, bet kopumā pētījums par to, kā un cik intensīvi cilvēki iesaistās muzeju darbībā. Vai viņi paši vēlas un iesaistās, cik intensīvi un vai muzeji vēlas un iesaista cilvēkus," iepazīstina Elīna Vikmane. "Šī nav unikāla muzeju prakse. Mēs visi dzīvojam tā sauktajā līdzdalības laikmetā un visi, sākot no valsts pārvaldes iestādēm un ministrijām, beidzot ar, piemēram, šajā gadījumā muzejiem aizvien vairāk runā par to, ka nevar vienpersoniski pieņemt visus lēmumus un tikai piedāvāt. Paši izdomāt, paši nolemt un tad piedāvāt cilvēkiem. Ir jāiesaista cilvēki un jāuzklausa viņu domas, viņu intereses, viņu vajadzības, un tad ir jārada kopā kaut kas."

"Tas pats attiecas arī uz pētniecību, jo mēs izmantosim arī tādu reti izmantota pētījuma pieeju, kas ir līdzdalīgā pētniecība. Un tas vienā teikumā būtu, ka mēs nevis pētām cilvēkus, kā biologs zem mikroskopa  kaut kādas baktērijas, bet mēs kopā ar cilvēkiem pētām viņu pieredzi.

Mēs apzināmies, ka mums ir pētnieciskās prasmes, bet šiem cilvēkiem, ar kuriem mēs kopā pētām, viņiem ir savas unikālas zināšanas, kuras mēs nezinām, un mēs nezinām labāk, un mēs bez viņiem nevaram izpētīt, ja mēs patiešām gribam kaut ko svarīgu uzzināt," turpina Elīna Vikmane.

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Kultūras un mākslu institūta (KMI) pētnieku komanda vēsturiski vislielākajā Latvijas Zinātnes padomes konkursa konkurencē ieguva augsto 97% vērtējumu un saņēma atbalstu trīs gadu ilgai muzeju jomas izpētei projektā “Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte (MEET)” – turklāt tas ir vienīgais konkursā atbalstītais projekts, kas analizē 21. gadsimta problemātiku humanitāro un mākslas zinātņu jomā.