No 28. janvāra līdz 26. martam Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā notiks izstāde “Ne-lietas”, kas pirmo reizi apvieno mākslinieka un dizainera Jāņa Straupes pēdējo divdesmit gadu radošos darbus, kā arī atklāj jaunās ieceres – vērienīgus skulpturālus un kinētiskus objektus. Kultūras rondo tiekamies ar mākslinieku Jāni Straupi un iztādes kuratori Inese Baranovsku.

Dizainers, mākslinieks Jānis Straupe akcentē, ka koks ir vienīgais materiāls, ar kuru viņš prot strādāt. Viņa darbos apvienojas amatnieka prasmes, māksla un kritiskais dizains. Kaut vai skrienošie krēsli, kuri pretēji visiem likumiem tomēr noturās līdzsvarā… Izstādē “Ne-lietas” nemeklējiet priekšā rakstītus stāstus, bet gan ne-lietas, kas rosina pašu domas.

Jāņa Straupes personālizstāde “Ne-lietas” izgaismo neseno laikposmu Latvijas dizaina vēsturē, piedāvājot skatītājiem iepazīt vienu no visnepieradinātākajiem autoriem, kurš vēl padomju režīma strikto stilistisko nodalījumu vides ietvaros centās strādāt starpdisciplināri, pierādot, ka koktēlniecība jeb koks kā izejmateriāls spēj būt pārsteidzošs un mūsdienīgs. Jānis Straupe turpina aktīvi darboties eksperimentālajā dizainā un mākslā un līdz ar jauno ilgtspējas paradigmu ir kļuvis īpaši aktuāls šodienas kontekstā.