Sākam jaunu ierakstu sēriju “No paaudzes paaudzē”, kurā tiksimies ar meistariem, kuri saglabā un nodod tālāk savas prasmes gan smalkos rokdarbus izšujot, gan pludinot plostus, gan arī apgūstot psalmu dziedājumus. Šodien stāsts par psalmu dziedātājām Ziemeļlatgalē.

Viena no Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautajām Latvijas vērtībām ir psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē. Tās ir dziesmas aizgājēju piemiņai. Laikā, kad nevar pulcēties, psalmu dziedātājas Balvu pusē ir iemācījušas psalmus dziedāt arī pa vienai mājās. Kā šodien izdodas saglabāt šo tradīciju Ziemeļlatgalē?

Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē 2017.gadā tika iekļauta Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Psalmi – tās ir dziedātas lūgšanas pat trīs stundu garumā, nodomā par mūžībā aizgājušajiem, ko tradicionāli izpilda mājās. Par to, kā šī tradīcija dzīvo šodien Ziemeļlatgalē, Balvu pusē, vairāk turpinājumā. Bet vispirms, kā tad ir pareizi – psalmi, psaļmi vai saļmi – runājot par šiem dziedājumiem ir dzirdami dažādi varianti!

„Patiesībā viena dominējošā nosaukuma nav, ja jūs jautātu, kā šo lietu nosauktu mūsu Latvijas galvenais saļmu pētnieks Mārtiņš Boiko, tad viņš droši vien teiktu "Officium Defunctorum”, viņš teiktu latīniski, kas ir lūgšanas par nomirušajiem. Patiesībā saļmas, saļmi, psalmi, sauciet, kā gribat, un katrs no šiem nosaukumiem būs pareizi teikts, jo ir tā, ka katrā ciemā vai konkrētā apvidū to izrunā pa savam, bet visi saprot, kas tas ir,” par psalmu dziedāšanu  stāsta Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule, kas bija viena no tām, kas gatavoja pieteikumu, lai psalmu dziedāšanu Ziemeļlatgalē iekļautu Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

Psalmu melodijas nav uzrakstītas, tās ir pārmantotas no paaudzes paaudzē.  Šodien ir jau gan izdoti arī psalmu izdevumi, kur ir arī notis. Un tas ir  gan labi, jo ir materiāls no kā mācīties psalmus, gan diemžēl no tā cieš tradīcijas daudzveidīgums, jo tādā veidā tiek dota iespēja dominēt vienam psalmu dziedāšanas variantam.

Psalmu dziedāšanas tradīciju ietekmē un diemžēl to arī apdraud iedzīvotāju skaita samazināšanās laukos, arī Covid ierobežojumi, kas neļauj nākt kopā, un arī tas, ka, samazinoties cilvēkiem laukos, izzūd lokālās psalmu dziedāšanas formas.