Aprit simts gadi, kopš Jelgavā beidz darboties grāmatniecības uzņēmums “Johans Frīdrihs Stefenhāgens un dēls”. Baltijas apgaismības vēsturē un agrīnās latviešu literārās kultūras tapšanā Stefenhāgenu apgādam ir izcila nozīme, jo tas sekmēja latviešu izglītību. Lai gan Stefenhāgeni iespieda grāmatas dažādās, tostarp franču, latīņu, grieķu un ebreju valodās, tieši, iespiežot grāmatas latviešu valodā, viņi guva visvairāk panākumu. Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu veidotā izstāde “Jelgavas Stefenhāgeni” nupat pārceļojusi uz Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju, kur aizvadītajā piektdienā tā tika svinīgi atklāta, arī ar Stefenhāgenu dzimtas pārstāvju dalību no Vācijas un Latvijas.